Verbeter uw prestaties samen met Guido Koreman

Guido Koreman is de drijvende kracht achter STERK. Hij traint en coacht organisaties bij het zichtbaar maken van hun prestaties zodat ze zichzelf in de kijker spelen bij hun klanten. Door goed te luisteren en mensen aan te sporen tot verkenning is Guido uitstekend in staat prestaties inzichtelijk te maken. Lees meer over Guido Koreman.

Door gebruik te maken van onder andere prestatiemanagement en de Best Value Performance aanpak kunt u samen met Guido uw organisatie en processen sterk verbeteren.

Wat is prestatiemanagement?

Prestatiemanagement focust op de prestaties van de hele organisatie en wordt ingezet om bedrijfsdoelen op een effectieve en efficiënte manier te behalen. Goed prestatiemanagement heeft positieve effecten op de resultaten van een organisatie.

Best Value Procurement aanpak

Een van de manieren om tot sterke prestaties te komen is door de inzet van Best Value Procurement (BVP of prestatie-inkoop). Een revolutionaire manier van aanbesteden en leveranciersmanagement. Sinds de introductie in Nederland is de methode toegepast op aanbestedingen in de bouw, zorginstellingen en diensten. De BVP-aanpak gaat uit van de meeste waarde voor de laagste prijs. Aanbieders krijgen de kans om hun expertise maximaal te laten zien. Zo krijgen aanbieders de ruimte om zich van elkaar te onderscheiden.