Volgens het boek Intensieve Menshouderij van Jaap Peters en Judith Pouw doorzien professionals, of vakmensen zoals zij het noemen, het geheel zonder gebruik te maken van een handleiding. Professionals ontwikkelen gevoel voor de materie en kunnen voorvoelen wat er gaat gebeuren. Uit het boek kunnen we opmaken dat we te allen tijde op zoek moeten gaan naar professionals. Professionals hoeven immers minder aangestuurd te worden.

We proberen te leveren prestaties in woorden en regels te vangen. We proberen na te denken over wat de professional ons straks moet gaan leveren. Of we vragen aan één professional wat we van hem, en dus straks van anderen, kunnen verwachten teneinde de prestatie vast te leggen en vergelijkbaar te krijgen. Als prestaties namelijk identiek benoemd, vastgelegd en dus vergelijkbaar zijn kan de discussie zich verplaatsen naar de prijs en hoeven we niet meer de waarde van de prestatie te bespreken.

Prestatie

Het wordt steeds weer bewezen dat vastleggen van prestaties maar ten dele lukt. Zaken als opleverpunten, discussies over meer- of minderwerk, planningen, verantwoordelijkheden, etc. Discussies die met name ook gevoerd worden nadat contracten getekend zijn. Alle zaken die niet expliciet en volledig benoemd waren leiden tot discussies en al dan niet onderhands gunnen aan de (enige) leverancier van dat moment. De goede onderlinge relatie tussen opdrachtgever en leverancier is de basis voor de “daar komen we samen wel uit” aanpak.

Promotieonderzoek van Dr. D. Welling toont aan dat “de kans op samenwerkingsproblemen, kleiner is, naarmate de duur van de relatie langer is.” Relaties hebben dus een zeker nut! Maar kennen we niet te veel gewicht toe aan het gemeenschappelijk verleden? Zijn we wel kritisch genoeg ten aanzien van de capaciteiten die nodig zijn voor de nog te leveren prestatie? Voorspelt het wel voldoende de toekomst?

Professional

Koopt men meer dan 35% in dan is de vraag gerechtvaardigd hoeveel van die inkoop bij professionals wordt ingekocht. Van professionals mag je een ‘prestatie’ verwachten.

Vragen als:

– Wie is de professional?
– Hoe herkennen we de professional?
– Hoe laten we professionals samen iets tot stand brengen?
– Hoe gaan we die kennis van professionals op waarde schatten?

kunnen worden beantwoord met gebruik van prestatie-inkoop.

Prestatie-inkoop

Prestatie-inkoop is in staat professionals te selecteren. We moeten op zoek naar professionals, vakmensen. Voortaan zal niet de relatie ons vertellen wie te kiezen maar de bewezen prestatie.