Vaak komt het voor dat de beoordeling van de wekelijkse risico rapportage leidt tot discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarom is het belangrijk om vanuit het oogpunt van samenwerking dit punt nog eens onder de aandacht te brengen.

De beoordeling door de opdrachtgever moet gestoeld zijn op het feit of de opdrachtnemer doet ‘wat er in haar vermogen ligt’. Wat niet wil zeggen dat daarmee de risico’s ook weg zijn. De opdrachtgever dient dus te beoordelen of de opdrachtnemer met haar handelen bijdraagt aan het minimaliseren van het risico welke van oorsprong al bij de opdrachtgever ligt.

De opdrachtgever heeft hier dus zelf ook een taak. Dit is in z’n algemeen een moeilijk begrepen punt bij opdrachtgevers.

Beoordeling van de wekelijkse rapportage

De beoordeling zou als volgt onderbouwd kunnen zijn:

Beoordeling wekelijkse rapportage

Belangrijk daarbij is om op te merken dat een 1, een 5 of een 10 niet als een rapportcijfer ervaren moet worden. Het geeft vanuit de ogen van de opdrachtgever aan hoe zij de beheersing van haar risico’s ervaart. Er vanuit gaande dat de opdrachtnemer haar best doet, is het voor beiden zaak om te bezien wat ook de opdrachtgever daaraan kan bijdragen.

Noodzaak tot samenwerking

Het is namelijk in het belang van beide partijen dat risico’s op het project zo snel mogelijk geminimaliseerd worden, omdat het uiteindelijk beiden hindert. Er is hier dus sprake van noodzaak tot samenwerking.

Advies

Blijf continu vragen over en weer stellen over welke acties ondernomen gaan worden om bij te dragen aan risicominimalisatie.

Guido Koreman
gecertificeerd BVP trainer en adviseur