Een BVP-aanbieding is een aanbieding die wordt gemaakt voor een klant welke moet voldoen aan de principes van Best Value Procurement/prestatie-inkoop.

Dominante informatie

De kern van BVP is dat niet de opdrachtgever, maar de aanbieder de expert is op zijn vakgebied. Het is dus ook de aanbieder die de aanpak bepaalt. De  expert heeft namelijk de juiste ervaring, hij kent de kansen en de risico’s en hij kan een reële planning maken. Aan de hand van dominante informatie (prestatie-informatie) moet de aanbieder de opdrachtgever er van overtuigen dat zijn BVP-aanbieding de meeste waarde toevoegt aan de projectdoelstellingen.

Een aanbieder moet zelf veel informatie boven tafel zien te krijgen. Een uitstekende manier om als aanbieder je te onderscheiden van je concurrentie. Laat je namelijk in korte tijd zien dat je al veel informatie hebt en de juiste risico’s kunt voorzien dan heb je grote kans om geselecteerd te worden.

Beknopte aanbieding

Aanbieders binnen dergelijke BVP-trajecten dienen een zeer beknopte aanbieding van vier tot zes pagina’s en een prijs voor het project te maken. Dat wil niet zeggen dat de inzet en de inspanning van de aanbieder tot gunning sterk beperkt is. Er wordt bij BVP namelijk veel aandacht besteed aan de voorbereidingsfase van een opdracht in de concretiseringsfase. Dit gebeurt echter nog maar met één leverancier.

Na het indienen van de BVP-aanbieding worden aanbieders geïnterviewd. De interviews zijn van groot belang bij de beoordeling en wegen zwaar mee. Hoe dominanter de informatie, hoe beter de aanbieding.

Workshop: een concrete BVP-aanbieding maken

Ben je op zoek naar ondersteuning bij het maken van een concrete BVP-aanbieding? Volg dan een van onze workshops. Klik hier voor meer informatie.