De termen ‘Best Value Procurement’ en ‘Best Value Performance’ worden vaak door elkaar gebruikt. Maar wat betekenen deze termen nou precies?

BVP uitgelegd

Toen ik eind 2007 voor het eerst met Best Value in aanraking kwam, spraken we van BVP ofwel Best Value Procurement. Een term die vooral de eerste jaren vaak werd gebruikt en waarbij inkoop voorop stond. Lees ook: wat is BVP nou eigenlijk?

Gaandeweg werd duidelijk dat Best Value Procurement niet alleen over inkoop gaat. Het werd een werkwijze. Het gaat over het afstemmen, plannen, verdelen van rollen en taken tussen klant en leverancier om op eigen wijze invulling te geven aan de door de klant geformuleerde doelstellingen. Samenwerking in optima forma dus. Zowel de klant als de leverancier zijn even belangrijk.

Best Value Performance

En daar komt de term Best Value Performance om de hoek kijken. Een en ander betekent namelijk dat zowel de inkopende als de verkopende organisatie elkaar vertellen hoe zij de werkzaamheden van elkaar ervaren en hoe hen dit helpt in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Op deze manier wordt de samenwerking gestroomlijnd en helpt het partijen om ‘beter’ te worden.

Dat is de echte waarde. Weten wat je nu kunt en wat je morgen beter wilt kunnen, oftwel Best Value Performance of prestatiemanagement.

Guido Koreman
gecertificeerd BVP trainer en adviseur