Een van de manieren om tot sterke prestaties te komen is door de Best Value Procurement aanpak te volgen. Deze inkoopfilosofie staat haaks op het traditionele inkopen. BVP is een revolutionaire manier van aanbesteden en leveranciersmanagement.

De BVP-aanpak gaat uit van de meeste waarde voor de laagste prijs. Aanbieders krijgen de kans om hun expertise maximaal te laten zien. Zo krijgen aanbieders de ruimte om zich van elkaar te onderscheiden. Samenwerking is een belangrijk sleutelwoord binnen deze zienswijze. De klant en leverancier moeten samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen.

De Best Value Procurement aanpak bestaat uit vier fasen. Een project dient voorbereid te worden waarna de selectie van aanbieders plaatsvindt. In de fase die daarna komt wordt het plan geconcretiseerd om uiteindelijk het plan ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

De voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereidingsfase worden alle benodigde onderdelen uitgewerkt om het inkoopproces te starten. Het voorbereiden van het inkoopproces bestaat onder andere uit de volgende stappen:

 • – Sponsor kiezen
 • – Strategisch kader opstellen
 • – Kernteam aanstellen en opleiden
 • – Project kiezen
 • – Planning maken
 • – Wegingsfactoren bepalen
 • – Gunningsleidraad opstellen
 • – Aanbieders uitnodigen


Het gunningsproces

Na afronding van de voorbereidingsfase kan er gestart worden met de selectie, ofwel het gunningsproces. Binnen dit proces vindt de aanbiedersselectie plaats en de aanbieder die het beste uit de bus komt mag door naar de volgende ronde. Op basis van de volgende vier criteria en de prijs van de aanbieder wordt er een keuze gemaakt:

 • – Prestatieonderbouwing
 • – Risicodossier
 • – Kansendossier
 • – Interviews


De concretiseringsfase

De gekozen aanbieder krijgt in de concretiseringsfase de kans om het project tot in de puntjes uit te werken en te plannen. Deze fase is de belangrijkste fase binnen de BVP-aanpak. Alleen de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt mag door naar de concretiseringsfase waardoor er transactiekosten worden bespaard voor de overgebleven aanbieders.

De uitvoeringsfase

De laatste stap naar sterke prestaties is de uitvoeringsfase De opdrachtgever heeft een aanbieder geselecteerd die het project van A tot Z heeft gepland. Risico’s zijn omschreven en beheersmaatregelen zijn benoemd. De uitvoering van het project kan beginnen.


Guido Koreman

gecertificeerd BVP trainer en adviseur