Prestatie-inkoop lijkt een kunstje. Het tegendeel is waar. Prestatie-inkoop gaat om samenwerken. En een goede samenwerking is gebaseerd op:

  • – gelijkwaardigheid;
  • – vertrouwen;
  • – en er op aan kunnen dat de ander zijn verantwoordelijkheid neemt en prestaties waarmaakt.

Is dit niet het uitgangspunt van de samenwerking? Dan zal wantrouwen, opportunistisch gedrag en onzekerheid zijn intrede doen.

In de praktijk

Helaas is dit laatste vaak het geval in de praktijk. We doen veel moeite om een geschikte leverancier of klant te vinden. We doen nog meer moeite om tot een contract te komen. Hebben we eenmaal dat contract dan denken we ook nog moeite te moeten doen om zeker te stellen dat we krijgen waar we denken recht op te hebben. Aan de andere kant doet de leverancier juist moeite om te bewijzen dat hij levert wat is afgesproken. Dit handelen leidt tot enorm hoge transactiekosten.

Hoe kan dit?

Hoe komt het nou dat we op deze manier ‘samenwerken’? Onzekerheid. Dit maakt namelijk dat we willen controleren en door te managen de prestaties van anderen willen zeker stellen. Met als resultaat dat we anderen gaan vertellen wat ze moeten doen. Het ‘van de regen in de drup’-effect. Want als we gaan vertellen wat iemand anders moet doen, gaat deze ophouden met nadenken. Een neerwaartse spiraal die zijn paradox vindt in het feit waar en wie er nu moet beginnen met veranderen. De start van het omdenken.

Een effectieve samenwerking vraagt om een andere houding en bijpassend gedrag. Kom je tot deze effectieve samenwerking dan gaat dit ook helpen de transactiekosten te verlagen.

Hulp bij het omdenken

Heb je hulp nodig om te komen tot een effectieve samenwerking? Neem contact op met Guido Koreman, gecertificeerd BVP trainer en adviseur.