Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

STERK Maatschappelijk Betrokken en Verantwoord

STERK wil op een positieve manier ondernemen: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat is geen programma of project, maar verankerd in de manier waarop ik zaken doe. Ik maak me STERK voor de financiële stabiliteit van mensen en organisaties en draag door mijn kracht en inzet bij aan een duurzame welvaart. Als beleid maakt STERK daartoe 2% tot 3% van de bruto jaaromzet vrij. Deze wordt ingezet voor doelen in de lijn van mijn bedrijfsactiviteiten en die van mijn klanten, namelijk ter verbetering van prestaties in de brede zin.

2013: Soroptimisten

Soroptimisten staat voor ‘Empowerment of women through education and leadership’. Projecten richten zich op de ontwikkeling  van vrouwen en meisjes. De projecten staan in het teken van de drie A’s: Awareness (bewustwording), Advocacy (stem geven), Action (actie). De afdeling Utrechtse Heuvelrug heeft een project gericht op ‘Microkrediet voor Moeders’ in het leven geroepen. Het stelt de allerarmste vrouwen in verschillende landen in staat, door zowel een microkrediet als intensieve begeleiding, in hun eigen levensonderhoud te gaan voorzien. Daarbij komen de verworven inkomsten het gezin van deze vrouwen ten goede waardoor de levensstandaard van zowel de vrouwen, alsook van hun kinderen, wordt verbeterd. De resultaten van deze organisatie, die steeds werkt met lokale partners zijn bijzonder goed. Om optimaal te kunnen bijdragen aan de projecten die ons hart gewonnen hebben verkopen zij als club twee keer per jaar verrukkelijke wijnen binnen hun netwerk welke in 2013 hun weg hebben gevonden naar de klanten van STERK.

2014: Oxfam Novib

In 2014 is ter invulling van dit beleid een bijdrage gedaan aan OxfamNovib. Voor verschillende projecten heb ik ‘in natura’ gedoneerd, waaronder geiten, koeien, eenden, waterpompen en opleidingen.

Creëren van een eigen inkomen

Een van de ontwikkelingslanden waar STERK haar stempel op heeft gedrukt is Bangladesh. Na de hevige cycloon in november 2007 zijn er talloze mensen die niets meer bezitten. Om zich te kunnen opwerken uit de armoede moet er werkgelegenheid worden gecreëerd. OxfamNovib traint deze gezinnen in het houden van kleinvee, waaronder geiten maar ook koeien en eenden. Er wordt ze geleerd hoe ze op die manier zelf kunnen werken aan een betere toekomst door een eigen inkomen te verdienen. STERK heeft met veel plezier bijgedragen aan een betere toekomst door namens haar klanten geiten, koeien, kippen, waterpompen en opleidingen te doneren aan deze gezinnen.

2015 & 2016: Victas

Voor het jaar 2015 en 2016 heb ik besloten de organisatie Victas te ondersteunen. Victas is een centrum voor verslavingszorg welke hulp en advies biedt voor elke vorm van verslaving. Deze organisatie levert fantastisch werk! Ze zijn ontzettend professioneel (de kraamkamer voor de verslavingszorg aldus ACHMEA), beoefenen hun vak serieus waarbij de patient centraal staat en zijn als medewerkers betrokken bij hun vak. De rest is bijzaak.

Als een van de weinige in het vakgebied maakt Victas haar prestaties inzichtelijk. STERK heeft Victas bijgestaan in een prestatie-inkoop tender van Achmea, waarbij Victas als beste van de 21 regionale inschrijvers uit de bus kwam en daarmee een zorgcontract voor twee jaar won; uniek in de zorgwereld.

Gedeeltelijke pro deo-ondersteuning

Waarschijnlijk door het bewezen succes in hun aanpak van dit ziektebeeld en hun continue streven om nog effectieve te worden, komen vooral de zwaardere zorgpatiënten bij Victas terecht. Deze onevenwichtigheid in de verdeling van patiënten over de diverse zorgverleners en door de inrichting van het vergoedingenstelsel zijn de kosten en baten niet goed in evenwicht. Door gedeeltelijke pro deo-ondersteuning draagt STERK bij aan hun bestaan.

2017 & 2022: Stichting Ezelsociëteit

Stichting De Ezelsociëteit zorgt voor opvang en zorg voor (verwaarloosde, mishandelde of oude) ezels, het geven van voorlichting over ezels en onder andere het organiseren van evenementen (website ezelsociëteit)Waarom doen ze dit werk?
In de jaren van ons bestaan hebben ze ruim 320 ezels (veelal verwaarloosd) binnengekregen. Bijna alle ezels, waaronder inbeslagnames door Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) of de Dierenpolitie, komen eerst in hun opvangcentrum. De meeste van hen hebben achterstallig onderhoud aan o.a. hoeven en/of gebit of zijn verwaarloosd.

Met veel inspanning van vrijwillige werkers, de Ambulante Kliniek Paard van de Universiteit Utrecht en de holistische dierenartsen van Den Hoek lukt het meestal deze ezels zo goed en zo kwaad als het kan op te knappen.

Reden voor STERK om hen middels sponsoring te ondersteunen is het feit dat ze naast deze zorg aan dieren een fijne plek bieden aan tal van mensen om zich naar vermogen (nuttig) in te zetten.

Diensten

Wij werken samen met u aan de totstandkoming van een BVP-aanbieding voor uw klant.
Info aanvragen

Trainingen

Algemene trainingen op verschillende niveaus over de uitgangspunten van BVP.
Info aanvragen

Workshops

Onze workshops bieden ondersteuning op een specifiek vlak en zijn bedrijfspecifiek.
Info aanvragen